wi|sieć

wi|sieć
impf (wiszę, wisiał, wisieli) vi 1. (być zawieszonym) to hang
- pranie wisi na sznurze the washing is hanging on the line
- klucz wisiał na gwoździu/haczyku the key hung from a nail/hook
- zegar/obraz wisi na ścianie the clock/picture is hanging on the wall
- obraz wisi krzywo the painting hangs at a. on a slant
- na drzwiach wisi tabliczka there’s a plaque on the door
- wisząca półka/szafeczka a hanging shelf/cupboard
- lampa wisząca u sufitu a lamp hanging a. suspended from the ceiling
2. (zwisać) to hang (down)
- wiszące sople lodu hanging icicles
- wiszący podbródek a sagging a. drooping chin
3. [ubranie] to hang loosely (na kimś on sb); to flap (na kimś round sb)
- płaszcz wisi na nim jak na wieszaku a. kołku his overcoat is all big and baggy
- suknia wisi na niej jak worek her dress is all baggy
4. (unosić się) to hang
- mgła wisi nad doliną fog hangs over the valley
- dym z papierosów wisiał w pokoju cigarette smoke hung a. floated in the room
- orzeł wisiał w powietrzu the eagle hovered in mid-air
5. [osoba] to hang
- wisieć na szubienicy to hang on the gallows
6. przen. (dać się odczuć) to be felt
- w powietrzu wisiała nuda boredom hung a. could be felt in the air
7. przen. (zagrażać) [niebezpieczeństwo, groźba] to hang, to hover
- ciągle wisiało nad nami widmo aresztowania the spectre of arrest still hung over us
- wisi nad nimi zagłada (the threat of) annihilation hangs over them a. hovers over their heads
8. pot. (być winnym pieniądze) to owe
- wisisz mi stówkę you owe me a hundred, that’s a hundred you owe me
wisieć na stopniach tramwaju to travel a. be perched on the footboard of a tram
- wisieć oczami a. wzrokiem a. spojrzeniem na kimś/na czymś to stare a. gaze at sb/sth searchingly
- wisieć przy kimś to be dependent on sb, to live off sb
- wisieć przy czyjejś spódnicy to be tied to sb’s apron strings
- wisieć na telefonie pot. to be hogging the phone
- godzinami/bez przerwy wisi na a. przy telefonie he spends hours on the phone, he never gets off the phone
- wszystko mu wisi posp. he doesn’t care about anything
- to mi wisi posp. I couldn’t care less, I’m past caring, I don’t give a damn (about that)
- wisi mi nad głową jeszcze jeden egzamin I have another exam hanging over my head a. over me
- jego kariera/życie wisi na włosku his career/life is hanging by a thread a. is on the line
- przez kilka dni jego życie wisiało na włosku for several days he hovered on the brink of death a. it was touch and go for him
- nasze małżeństwo wisi na włosku our marriage is on the skids a. in danger of breaking up
- wojna wisi na włosku war is looming a. imminent
- groźba bankructwa wisi nad nami jak miecz Damoklesa a. Damoklesowy the threat of bankruptcy hangs over us like the sword of Damocles
- wisieć w próżni [działanie, plan] to be divorced a. remote from reality
- jak wisieć, to za obie nogi przysł. I might as well be hanged for a sheep as (for) a lamb przysł., you can only die once przysł.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • siec — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Vd, siekę, siecze, siecz, siekł, siekli, sieczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uderzać mocno narzędziem, przedmiotem o szerokim ostrzu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siec szablą wrogów.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • sieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sieci; lm M. sieci {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} narzędzie do połowu ryb w postaci dużej siatki z linek lub sznurka; również podobna konstrukcja stosowana do odławiania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • SIEC — means:* Shanghai International Exhibition Co, Ltd [http://www.biztradeshows.com/organizers/shanghai exhi.html] . * Symbiosis International Education Centre, Pune …   Wikipedia

 • siec — obs. f. sick …   Useful english dictionary

 • sieć — ż V, DCMs. sieci; lm MD. sieci 1. «narzędzie do połowu ryb, rodzaj plecionki wykonanej z nici lub sznurka wiązanych w oczka, służącej do łapania ryb; rzadziej: narzędzie do chwytania ptaków, zwierząt itp.» Gęsta, rzadka sieć. Sieć rybacka. Sieć… …   Słownik języka polskiego

 • siec — ndk XI, siekę, sieczesz, siecz, siekł, sieczony 1. «uderzać mocno czymś ostrym (zwłaszcza białą bronią); ciąć na drobne kawałki nożem, tasakiem; rąbać» Siec szablą. 2. «bić, zostawiając na ciele czerwone pręgi, przecinając skórę; chłostać,… …   Słownik języka polskiego

 • SIEC — Suicide Information And Education Center (Community » Educational) * Servicio de Información y Estudios Catalanes (International » Spanish) …   Abbreviations dictionary

 • sieć — Miotać się, rzucać się jak ryba w sieci «oburzać się, obruszać się, reagować gwałtownie, zżymać się na coś bezradnie»: Kazałem mu naprawić szkody (...) rzucał się jak ryba w sieci, ale miałem nad nim przewagę (...). Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

 • SIEC — abr. Servicio de Informaciуn y Estudios Catalanes …   Diccionario de Abreviaturas de la Lengua Española

 • SIEC — Service Interacadémique des Examens et Concours …   Sigles et Acronymes francais

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa — ( research and academic computer network ) or NASK is a Polish research and development organization and data networks operator. It is also the national registry of the .pl domain. The NASK maintained national register of Internet names in the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”